Uchwały w 2022 r.

Uchwały w 2022 r.

Luty 2022 r.

Marzec 2022 r.

Kwiecień 2022 r.

Czerwiec 2022 r.

Czerwiec 2022 r.

Sierpień 2022 r.

 Sierpień 2022 r.

Wrzesień 2022 r.

Październik 2022 r.

Październik 2022 r.

  • Uchwała Nr XL/254/22 w sprawie zmian w budżecie Gminy.
  • Uchwała Nr XL/255/22 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.  (jednolity identyfikator aktu ogłoszonego w dzienniku urzędowym:https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2022/4879/)
  • Uchwała Nr XL/256/22 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego.
  • Uchwała Nr XL/257/22 w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krypno na lata 2022-2036".  
  • Uchwała Nr XL/258/22 o zmianie o zmianie uchwały Nr XXII/131/09 Rady Gminy Krypno z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Krypno.  (jednolity identyfikator aktu ogłoszonego w dzienniku urzędowym:https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2022/4877/)
  • Uchwała Nr XL/259/22 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego do przewozu przez rodziców lub opiekunów prawnych, dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki.  (jednolity identyfikator aktu ogłoszonego w dzienniku urzędowym:https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2022/4878/)
  • Uchwała Nr XL/260/22 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy.  

Listopad 2022 r.

Grudzień 2022 r.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Giełda - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2022-01-03

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-02-01

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-02-14