Rok 2004

  • Zarządzenie Nr 38/04 Wójta Gminy Krypno z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie wyznaczenia Pełnomocnika i powołania Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego do spraw Rozwoju Lokalnego.
  • Uchwała Nr V/86/04 Rady Gminy Krypno z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie "Regulaminu korzystania z hali sportowo - widowiskowej przy Publicznym Gimnazjum w Krypnie".
  • Uchwała Nr XV/85/04 Rady Gminy Krypno z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.
  • Uchwała Nr XVII/100/04 Rady Gminy Krypno z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2004 r.
  • Uchwała Nr XVII/97/04 Rady Gminy Krypno z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krypno na lata 2004 - 2006 i limitu wydatków określonych w Planie na lata 2004 - 2006.
  • Uchwała Nr XVIII/104/04 Rady Gminy Krypno z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, dróg gminnych Gminy Krypno.
  • Uchwała Nr XVIII/106/04 Rady Gminy Krypno z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2005-03-07

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2005-03-07

Data modyfikacji: 2007-09-26

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2005-03-07