Zarządzenia

ZARZĄDZENIA

 

 • Zarządzenie Nr 48/08 w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy Krypno
 • Zarządzenie Nr 60/08 o zmianie Narządzenia Nr 4/06 Wójta Gminy Krypno z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Krypno
 • Zarządzenie Nr 67/08 w sprawie określenia stawek za wynajem i używanie środków transportu gminnego oraz inne usługi wykonywane sprzętem Gminy Krypno
 • Zarządzenie Nr 70/08 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2008 r.
 • Zarządzenie Nr 73/08 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypnie
 • Zarządzenie Nr 76/08 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dzieciom i uczniom w roku szkolnym 2008/2009
 • Zarządzenie Nr 85/08 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej Nr 691 położonej w obrębie gruntów wsi Ruda
 • Zarządzenie Nr 94/08 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej Nr 4 położonej w obrębie gruntów wsi Peńskie
 • Zarządzenie Nr 95/08 w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikamimajątku ruchomego wchodzącymi w skład mienia
 • Zarządzenie Nr 96/08 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy
 • Zarządzenie Nr 98/08 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2008-04-03

Data modyfikacji: 2009-02-12

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2008-04-03