Zarządzenia 2015

Zarządzenia Wójta Gminy Krypno w 2015 r.  

 

 • Zarządzenie Nr 105/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gminnych.
 • Zarządzenie Nr 104/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
 • Zarządzenie Nr 103/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypnie.
 • Zarządzenie Nr 102/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Krypno.
 • Zarządzenie Nr 101/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 100/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie zarządzenie Nr 320/2013 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Krypno.
 • Zarządzenie Nr 99/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Krypno.
 • Zarządzenie Nr 98/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urządzie Gminy Krypno.
 • Zarządzenie Nr 97/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Krypno niezabudowanej budynkiem mieszkalno - użytkowym w Rudzie przeznaczonej do dzierżawy jako jeden przedmiot.
 • Zarządzenie Nr 96/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy na 2016 r.
 • Zarządzenie Nr 95/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krypno na lata 2016 - 2020.
 • Zarządzenie Nr 94/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości gminnych.
 • Zarządzenie Nr 93/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad i trybu przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Krypno dla samorządowej instytucji kultury.
 • Zarządzenie Nr 92/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 91/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 90/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 89/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolnego w okresie za miesiąc grudzień 2015 r. w roku szkolnym 2015/2016.
 • Zarządzenie Nr 88/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 • Zarządzenie Nr 87/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 86/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 12 października 2015 r. w sprawie dostosowania Urzędu Gminy Krypno do przepisów Instrukcji Kancelaryjnej.
 • Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 7 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gminnych.
 • Zarządzenie Nr 84/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 5 października 2015 r. w sprawie organizacji i działania Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach w gminie Krypno.
 • Zarządzenie Nr 83/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 • Zarzadzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 81/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej niezbudowanej oraz zabudowanej budynkiem mieszkalno - użytkowym w Rudzie stanowiących własność Gminy Krypno oraz podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 • Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 14 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Krypno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 października 2015 roku.
 • Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 7 września 2015 r. w sprawie przekazania darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Monieckiego.
 • Zarzadzenie Nr 77/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypnie.
 • Zarządzenie Nr 76/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 3 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gminnych.
 • Zarządzenie Nr 75/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krypno za I półrocze 2015 r.
 • Zarządzenie Nr 73/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości gminnej.
 • Zarządzenie Nr 72/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum.
 • Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na zbycie nieruchomości gminnej.
 • Zarządzenie Nr 70/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów.
 • Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gminnej.
 • Zarządzenie Nr 68/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Krypno.
 • Zarządzenie Nr 67/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie przestrzegania zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy Krypno.
 • Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom objętym Rzadowym programem pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna".
 • Zarządzenie Nr 65/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie odwołania publicznego przetargu ustnego na sprzedaż działki nr 539/3 obręb Długołęka.
 • Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gminnej.
 • Zarządzenie Nr 60/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gminnej.
 • Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru na terenie Gminy Krypno w stanach gotowości obronnej państwa.
 • Zarządzenie Nr 58/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 57/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Krypno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum w związku z zarządzeniem przez Prezydenta RP referendum ogólnokrajowego na dzień 06 września 2015 roku.
 • Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gminnych.
 • Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży.
 • Zarządzenie Nr 53/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego do dalszego użytkowania.
 • Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypnie.
 • Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej.
 • Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
 • Zarządzenie Nr 47/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gminnej.
 • Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składnika rzeczowgo majątku ruchomego do dalszego użytkowania.
 • Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Krypno za rok 2014.
 • Zarządzenie Nr 44/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 43/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej.
 • Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
 • Zarządzenie Nr 41/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej.
 • Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
 • Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat w infrastrukturze drogowej powstałych wskutek klęski żywiołowej - ulewnych deszczy na terenie Gminy Krypno.
 • Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacji Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Krypnie.
 • Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 5 maja 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr 12/10 Wójta Gminy Krypno z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie stosowania na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Krypno środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
 • Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 • Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych.
 • Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego stypendium szkolego w okresie od stycznia do lutego 2015 r. w roku szkolnym 2014/2015.
 • Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Krypno o zmianie Zarządzenia Nr 24/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Krypno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie planu dofinansowania na rok 2015 form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.
 • Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.
 • Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2014 r.
 • Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie odrzucenia stanowiska OM NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Białymstoku o zaopiniowaniu projektu zarządzenia w sprawie planu dofinansowania na rok 2015 form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia na które dofinansowanie jest pryznawane. 
 • Zarządzenie Nr 25A/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości gminnych.
 • Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Krypno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
 • Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 05 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Krypno przeznaczonych do sprzedaży.
 • Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 lutego 2015 r. o zmianie Zarządzenia Nr 393/2014 Wójta Gminy Krypno z dnia 06 października 2014 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w sferze upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. - popularyzacja kultury fizycznej.
 • Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania Zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie i wdrażanie "Planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Krypno".
 • Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składnków rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania.
 • Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2015.
 • Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy.
 • Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 • Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wysokości dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz funduszu nagród.
 • Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 • Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie organizacji imprezy sportowo - rekreacyjnej "Halowy Turniej Gminy Krypno w Piłkę Nożną 2015 r."
 • Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krypnie do przyznania Karty Dużej Rodziny.
 • Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego do dalszego użytkowania.
 • Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Krypno z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki krótkoterminowej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

   

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2015-01-30

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2015-01-30

Data modyfikacji: 2015-12-16

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2015-01-30