Uchwały 2009

11 luty 2009 r.

 • Uchwała Nr XX/115/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r.;
 • Uchwała Nr XX/116/09 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce;
 • Uchwała Nr XX/117/09 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kruszyn";
 • Uchwała Nr XX/118/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krypno;
 • Uchwała Nr XX/119/09 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krypno na rok 2009;
 • Uchwała Nr XX/120/09 w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2009 r.;
 • Uchwała Nr XX/121/09 w sprawie zgłoszenia kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Mońkach;
 • Uchwała Nr XX/122/09 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krypno na lata 2007 - 2011;


27 luty 2009 r.

 • Uchwała Nr XXI/123/09 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie Umowy Partnerstwa ze Stowarzyszeniem Gmin Górnej Narwi w celu realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” zgłoszonego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.


20 marzec 2009 r.

 • Uchwała Nr XXII/124/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r. (jednolity identyfikator aktu ogłoszonego w dzienniku urzędowym: http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2009/148/1623)
 • Uchwała Nr XXII/125/09 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  (jednolity identyfikator aktu ogłoszonego w dzienniku urzędowym: http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2009/95/1051)
 • Uchwała Nr XXII/126/09 o zmianie uchwały Nr XIX/109/04 Rady Gminy Krypno z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, (jednolity identyfikator aktu ogłoszonego w dzienniku urzędowym: http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2009/95/1052 )
 • Uchwała Nr XXII/127/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2008 r. i zatwierdzenia planu pracy Komisji na rok 2009
 • Uchwała Nr XXII/128/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego w 2008 r. i zatwierdzenia planu pracy Komisji na rok 2009
 • Uchwała Nr XXII/129/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Dróg w 2008 r. i zatwierdzenia planu pracy Komisji na rok 2009
 • Uchwała Nr XXII/130/09 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Krypno na lata 2007-2012.
 • Uchwała Nr XXII/131/09 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania  wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Krypno. (jednolity identyfikator aktu ogłoszonego w dzienniku urzędowym: http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2009/99/1093 )
 • Uchwała Nr XXII/132/09 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania (jednolity identyfikator aktu ogłoszonego w dzienniku urzędowym: http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2009/94/1036 )
 • Uchwała Nr XXII/133/09 w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Kruszyn na lata 2007 - 2013";
 • Uchwała Nr XXII/134/09 o zmianie uchwały Nr XX/118/09 Rady Gminy Krypno z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krypno;

29 kwiecień 2009 r.

24 czerwiec 2009 r.

28 sierpień 2009 r.


25 wrzesień 2009 r.

 • Uchwała Nr XXVI/151/09 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009r
 • Uchwała Nr XXVI/152/09 o zmianie uchwały Nr XXIII/137/09 Rady Gminy Krypno z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej  Powiatowi Monieckiemu na remont nawierzchni dróg powiatowych i budowę chodników na terenie Gminy Krypno
 • Uchwała Nr XXVI/153/09 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska  Gminy Krypno na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016

30 październik 2009 r.


13 listopad 2009 r.

 

30 grudzień 2009 r.

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2009-01-06

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2009-01-06

Data modyfikacji: 2010-02-12

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2009-01-06