Referaty Urzędu Gminy

1. Referat Organizacyjny
- Kierownik referatu - Joanna Wojno

- Stanowisko pracy do spraw pracowniczo-kadrowych, obsługi administracyjno – biurowej, działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: podinspektor Barbara Roszkowska

- Stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy: inspektor Beata Giełda
- Stanowisko do spraw oświaty i obrony cywilnej: inspektor Agnieszka Powichrowska
-
Stanowisko do spraw obsługi kancelarii i archiwum zakładowego: inspektor Aneta Kupiec
- Sprzątaczka: Halina Wagner


2. Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska
- Kierownik referatu - Sekretarz: Joanna Kitlas
- Stanowisko pracy do spraw budownictwa, ochrony środowiska: inspektor Jan Dobrzyński
- Stanowisko pracy do spraw gospodarki nieruchomościami, mieszkaniowej i rolnictwa oraz z zakresu poboru pozostałych opłat i należności: inspektor Joanna Świerczewska
- Stanowisko pracy ds. inwestycji i informatyzacji: inspektor Anna Markowska
- Stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska i zagospodarowania odpadami: młodszy referent Katarzyna Karpińska

 

3. Referat Finansowy

- Kierownik referatu - Skarbnik Gminy: Ewa Kupiec

- Stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej: księgowy budżetowy Danuta Bierdzio

- Stanowisko pracy do spraw księgowości podatkowej i opłat za gospodarowanie odpadami: młodszy referent  Karol Roszkowski

- Stanowisko pracy do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych, wykonywania zadań zleconych związanych z aktualizacją wykazów gospodarstw i przeprowadzeniem spisów rolnych: podinspektor Magdalena Wankiewicz

 

 

4. Referat Gospodarki Komunalnej
- Kierownik referatu - Wójt Gminy: Marek Stankiewicz

- Stanowisko pracy do spraw gospodarki komunalnej: podinspektor Zdzisław Koda

- Stanowisko Komendanta Gminnego OSP: Antoni Szymański

 


5. Referat Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

- Kierownik referatu - Łukasz Kropiwnicki

- Sprzątaczki: Iwona Mikiewicz, Elżbieta Stankiewicz
- Opiekunowie dowożenia uczniów: Elżbieta Lewczyk, Katarzyna Powichrowska


6. Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Wójt Gminy: Marek Stankiewicz

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Maria Dzienis - rejestracja stanu cywilnego, ewidencji ludności i wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość
 

7. Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej Urzędu: radca prawny Renata Chwatko

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Wojno - Kierownik Referatu Organizacyjnego

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2003-09-16

Data modyfikacji: 2017-06-12

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2003-09-16