Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Krypno

Urząd posiada strukturę stanowiskową.
W skład urzędu wchodzą następujące stanowiska pracy:

STANOWISKA KIEROWNICZE:

1. Wójt Gminy - Kierownik USC

2. Zastępca Wójta - Kierownik Referatu Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska  
2. Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu Organizacyjnego  

3. Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Finansowego 
 

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU GMINY:


Referaty i komórki równorzędne:

 

1. Referat Organizacyjny
a) Stanowisko ds. obsługi kasy, dziłalności gospodarczej i spraw kadrowych

b) Stanowisko ds. obsługi  Rady i BHP    

c) Stanowisko ds. oświaty i ochrony zwierząt   
d) Sekretarka
e) Pomoc administracyjna 

f) Sprzątaczka

2. Referat Inwestycyjny i Ochrony Środowiska 

a) Stanowisko ds. zamówień publicznych i gospodarowania odpadami  
b) Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej i informatyzacji    
c) Stanowisko ds. ochrony środowiska  
d) Stanowisko ds. infrastruktury

e) Pomoc administracyjna      
 

3. Referat Finansowy

a) Stanowisko ds. księgowości budżetowej

b) Stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat za gospodarowanie odpadami 

c) Stanowisko ds. wymiaru podatku

 

4. Referat Gospodarki Komunalnej
 Kierownik referatu
a) stanowiskods. gospodarki nieruchomościami, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej    

b) kierowcy   

c) konserwatorzy oczyszczalni ścieków
d) konserwatorzy ujęć wodnych  
e) operator koparko-ładowarki

f) robotnicy gospodarczy  

 

5. Referat Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki  
Kierownik referatu 
a) sprzątaczka 

b) opiekun dowożenia dzieci i młodzieży do szkół   

 

6. Urząd Stanu Cywilnego

Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 

7. Samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej Urzędu: radca prawny

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Wojno - Kierownik Referatu Organizacyjnego

Data wytworzenia: 2018-04-18

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2003-09-16

Modyfikujący: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2021-01-07

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2003-09-16