Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy

Urząd posiada strukturę stanowiskową.
W skład urzędu wchodzą następujące stanowiska pracy:

STANOWISKA KIEROWNICZE:

1. Wójt Gminy - Kierownik USC i Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska

2. Zastępca Wójta - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
2. Sekretarz Gminy - Kierownik Referatu Organizacyjnego  

3. Skarbnik Gminy - Kierownik Referatu Finansowego 
 

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE URZĘDU GMINY:


Referaty i komórki równorzędne:

 

I. Referat Organizacyjny

1) Stanowisko ds. obsługi  Rady i BHP    

2) Stanowisko ds. oświaty, działalności gosp. i spraw kadrowych 
3)
Sekretarka
4) Pomoc administracyjna 

5) Sprzątaczka

II. Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska 

1) Stanowisko ds. zamówień publicznych i gospodarowania odpadami  
2) Stanowisko ds. pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej i informatyzacji    
3) Stanowisko ds. ochrony środowiska i ochrony zwierząt 
4) Stanowisko ds. infrastruktury

5) Pomoc administracyjna      
  

III. Referat Finansowy

1) Stanowisko ds. księgowości budżetowej

2) Stanowisko ds. księgowości podatkowej i opłat za gospodarowanie odpadami 

3) Stanowisko ds. wymiaru podatku

  

IV. Referat Obsługi Jednostek

1) Główny księgowy - Kierownik referatu   

2) Stanowisko ds. obsługi jednostek   

   

V. Referat Kultury Fizycznej, Sportu, Rekreacji i Turystyki  
1) Kierownik referatu 
2) Sprzątaczka 

3) Opiekun dowożenia dzieci i młodzieży do szkół 

  

VI. Referat Gospodarki Komunalnej
1) stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej    

2) kierowca 

3) konserwator oczyszczalni ścieków
4) konserwator ujęć wodnych  
5) operator koparko-ładowarki

6) robotnik gospodarczy  

 

VII. Urząd Stanu Cywilnego

1) Z-ca Kierownika USC

 

VIII. Stanowiska samodzielne 

1) Radca prawny

  

IX. Pion Ochrony Informacji Niejawnych

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Joanna Wojno - Kierownik Referatu Organizacyjnego

Data wytworzenia: 2018-04-18

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2003-09-16

Data modyfikacji: 2023-05-18

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2003-09-16