Składy obwodowych komisji

 

                                          Skład Obwodowej Komisji do spraw Referendum

                                                         Nr 1 w Krypnie Wielkim,

                                            adres siedziby komisji: Krypno Wielkie 9

 

 

 1. Irena Hodun - Przewodniczący Komisji – Długołęka - Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
 2. Anna Rydzewska - Zastępca Przewodniczącego Komisji – Krypno Wielkie - osoba wskazana przez Wójta
 3. Emilia Klicka  - Członek Komisji – Krypno Wielkie - Partia Polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe
 4. Krzysztof Szleszyński - Członek Komisji – Ruda - Fundacja Wolność i Nadzieja
 5. Jolanta Smolik - Członek Komisji – Krypno Wielkie - Partia Polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej
 6. Alicja Sienkiewicz-Dawidowska - Członek Komisji – Ruda - Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość
 7. Iwona Mikiewicz - Członek Komisji – Krypno Kościelne - Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu”
 8. Iwona Kobeszko – Członek Komisji – Krypno Kościelne - Fundacja Rozwoju Compliance
 9. Katarzyna Dziewiątkowska – Członek Komisji – Długołęka - Fundacja Szansa dla Gmin

  

 

                                                                                           Z-ca Przewodniczącego Komisji

                                                                                                  /-/ Anna Rydzewska          

 

Komisja rozpoczyna pracę w dniu 06 września 2015r. o godz. 5.00

 

 

 

                                         Skład Obwodowej Komisji do spraw Referendum

                                                                Nr 2 w Długołęce,

                                                   adres siedziby komisji: Długołęka 49

 

 

 1. Irena Roszkowska - Przewodniczący Komisji – Krypno Kościelne - Fundacja Rozwoju Compliance
 2. Monika Stankiewicz - Zastępca Przewodniczącego Komisji – Góra - Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość                                                   
 3. Wawrzyniec Leszczyński - Członek Komisji – Długołęka - Partia Polityczna Polskie Stronnictwo Ludowe                          
 4. Justyna Hodun - Członek Komisji – Długołęka - Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
 5. Barbara Bernadeta Szyszko – Członek Komisji – Długołęka - Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu”
 6. Urszula Zimnoch - Członek Komisji – Długołęka - Fundacja Wolność i Nadzieja
 7. Eliza Bulej - Członek Komisji – Długołęka - Partia Polityczna Platforma Obywatelska RP
 8. Mateusz Hodun – Członek Komisji – Długołęka - Fundacja Szansa dla Gmin
 9. Wojciech Karol Klepacki – Członek Komisji – Rekle - osoba wskazana przez Wójta

 

 

                                                                                                           Przewodniczący Komisji    

                                                                                                            /-/ Irena Roszkowska

                                                                                                                                                  

Komisja rozpoczyna pracę w dniu 06 września 2015r. o godz. 5.00

 

 

 

                                        Skład Obwodowej Komisji do spraw Referendum

                                                                Nr 3 w Zastoczu,

                                                adres siedziby komisji: Zastocze 29A

 

 1. Dorota Purymska - Przewodniczący Komisji – Zastocze -Fundacja Rozwoju Compliance
 2. Joanna Żukowska - Zastępca Przewodniczącego Komisji – Krypno Wielkie - osoba wskazana przez Wójta
 3. Teresa Agnieszka Skobodzińska - Członek Komisji – Krypno Wielkie - Partia Polityczna Platforma Obywatelska RP
 4. Urszula Laskowska - Członek Komisji – Zastocze - Partia Polityczna Sojusz Lewicy Demokratycznej
 5. Magda Dziewiątkowska - Członek Komisji – Długołęka - Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona
 6. Agata Wyszyńska - Członek Komisji – Długołęka - Fundacja Szansa dla Gmin
 7. Karol Molski – Członek Komisji – Zastocze - Partia Polityczna Prawo i Sprawiedliwość
 8. Radosław Bagan – Członek Komisji – Zastocze - Stowarzyszenie „Optima Fide”
 9. Maciej Grygieńć - Członek Komisji – Krypno Wielkie - Fundacja Wolność i Nadzieja

 

 

                                                                                 Z-ca Przewodniczącego Komisji

                                                                                     /-/ Joanna Żukowska  

 

 

Komisja rozpoczyna pracę w dniu 06 września 2015r. o godz. 5.00

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Joanna Wojno - Kierownik Referatu Organizacyjnego

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2015-08-26

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2015-08-27

Data modyfikacji: 2015-08-27

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2015-08-27