Informacja Wójta o wyznaczonych miejscach

 

Informacja Wójta Gminy Krypno

z dnia 23 sierpnia 2018r. o wyznaczonych miejscach na obszarze Gminy Krypno przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 

           Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2018r. poz. 754 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że miejscami wyznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych są wyłącznie sołeckie tablice w n/w miejscowościach:

 

 1. Bajki Zalesie – obok przystanku PKS
 2. Długołęka I – obok przystanku PKS
 3. Długołęka „Centrum” – naprzeciwko posesji nr 79
 4. Długołęka II – przy posesji sołtysa
 5. Góra – przy posesji nr 58
 6. Krypno Kościelne – na parkingu oraz naprzeciwko Domu Pielgrzyma  
 7. Krypno Wielkie – przy posesji nr 43
 8. Kruszyn – przy posesji sołtysa      
 9. Kulesze Chobotki – obok budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
 10. Morusy – obok posesji nr 5A
 11. Rekle – przy posesji nr 5
 12. Peńskie- obok przystanku PKS i mleczarni
 13. Ruda – obok przystanku PKS oraz skrzyżowanie naprzeciwko posesji nr 161
 14. Zastocze – obok przystanku PKS
 15. Zygmunty – obok posesji nr 10
 16. Białobrzeskie – naprzeciwko posesji nr 3
 17. Stacja PKP – obok przystanku PKS

 

 

   Wójt Gminy Krypno

/-/ Marek Stankiewicz

                                                                                                                                                                                                           

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2018-08-23

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2018-08-23

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2018-08-23