Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

ZAWIADOMIENIE

o sporządzeniu spisu wyborców

  

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy /Dz. U. z 2018 r. poz.754,1000,1349/

Wójt Gminy Krypno

zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018  roku.

Spis będzie udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy Krypno – pokój nr 1 w godz.7.30- 15.30 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w okresie od 01 października 2018 r. do 15 października 2018 r.

 

Wójt Gminy Krypno

Marek Stankiewicz


                                                                   

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2018-10-01

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2018-10-03

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2018-10-03