Lista spraw gosp.komun.

Rodzaje spraw:

 

1. Potwierdzanie korzystania z wodociągów komunalnych.

           2.Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.

4. Zajęcie pasa drogowego.

5. Wydawanie decyzji na wycinkę drzew i krzewów.

6. Zatwierdzanie podziałów nieruchomości.

7. Udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Metryka strony

Udostępniający: Anna Markowska - Referat Organizacyjny

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2013-02-13

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2013-02-13

Data modyfikacji: 2013-02-13

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2013-02-13