Oświadczenia pracowników

Zgodnie z art. 24 j  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym – pracownicy złożyli oświadczenia o zatrudnieniu i działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonków, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo na terenie Gminy Krypno o następującej treści:

 

Stankiewicz Marek - Wójt Gminy,

 

Mroczko Henryk – z-ca Wójta, oświadczył, że małżonek, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo:

- nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie Gminy Krypno,

- nie są stroną umów cywilnoprawnych zawartych z organami Gminy, jednostkami organizacyjnymi Gminy lub gminnymi osobami prawnymi.

 

Trykozko Alina Barbara – sekretarz Gminy, oświadczyła, że małżonek, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo:

- nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie Gminy Krypno,

- nie są stroną umów cywilnoprawnych zawartych z organami Gminy, jednostkami organizacyjnymi Gminy lub gminnymi osobami prawnymi, poza córką Anną Trykozko, zatrudnioną w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Krypnie oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Długołęce.

 

Stankiewicz Anna – skarbnik Gminy, oświadczyła, że małżonek, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo:

- nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie Gminy Krypno,

- nie są stroną umów cywilnoprawnych zawartych z organami Gminy, jednostkami organizacyjnymi Gminy lub gminnymi osobami prawnymi.

 

Popławska – Karpińska Teresa – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, oświadczyła, że małżonek, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo:

- nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie Gminy Krypno,

- nie są stroną umów cywilnoprawnych zawartych z organami Gminy, jednostkami organizacyjnymi Gminy lub gminnymi osobami prawnymi.

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Pracownicy Urzędu Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2007-08-24

Data modyfikacji: 2007-10-15

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2007-08-24