Oświadczenia radnych kadencji 2006 - 2010

Zgodnie z art. 24 j  ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym - radni złożyli oświadczenia o zatrudnieniu i działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonków, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo na terenie Gminy Krypno o następującej treści:

 

Jurgielewicz Bogdan – Przewodniczący Rady, oświadczył, że małżonek, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo:

- nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie Gminy Krypno,

- nie są stroną umów cywilnoprawnych zawartych z organami Gminy, jednostkami organizacyjnymi Gminy lub gminnymi osobami prawnymi.

 

 

Kitlas Zbigniew – radny, oświadczył, że małżonek, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo:

- nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie Gminy Krypno,

- nie są stroną umów cywilnoprawnych zawartych z organami Gminy, jednostkami organizacyjnymi Gminy lub gminnymi osobami prawnymi poza matką, Jadwigą Kitlas, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Publicznym Gimnazjum w Krypnie.

 

Chludzińska Wanda – radna, oświadczyła, że małżonek, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo:

- nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie Gminy Krypno,

- nie są stroną umów cywilnoprawnych zawartych z organami Gminy, jednostkami organizacyjnymi Gminy lub gminnymi osobami prawnymi.

 

Wiśniewski Grzegorz – radny, oświadczył, że małżonek, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo:

- nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie Gminy Krypno,

- nie są stroną umów cywilnoprawnych zawartych z organami Gminy, jednostkami organizacyjnymi Gminy lub gminnymi osobami prawnymi.

 

Leszczyński Wawrzyniec – radny, oświadczył, że małżonek, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo:

- nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie Gminy Krypno,

- nie są stroną umów cywilnoprawnych zawartych z organami Gminy, jednostkami organizacyjnymi Gminy lub gminnymi osobami prawnymi.

 

Żmiejko Wiesław – radny, oświadczył, że małżonek, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo:

- nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie Gminy Krypno,

- nie są stroną umów cywilnoprawnych zawartych z organami Gminy, jednostkami organizacyjnymi Gminy lub gminnymi osobami prawnymi.

 

Karpińska Barbara Maria – radna, oświadczyła, że małżonek, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo:

- nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie Gminy Krypno,

- nie są stroną umów cywilnoprawnych zawartych z organami Gminy, jednostkami organizacyjnymi Gminy lub gminnymi osobami prawnymi.  

 

 

Konopko Krzysztof – radny, oświadczył, że małżonek, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo:

- nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie Gminy Krypno,

- nie są stroną umów cywilnoprawnych zawartych z organami Gminy, jednostkami organizacyjnymi Gminy lub gminnymi osobami prawnymi.

 

Konopko Szczepan Jan – radny, oświadczył, że małżonek, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo:

- nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie Gminy Krypno,

- nie są stroną umów cywilnoprawnych zawartych z organami Gminy, jednostkami organizacyjnymi Gminy lub gminnymi osobami prawnymi.

 

Kościuk Robert – radny, oświadczył, że małżonek, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo:

- nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie Gminy Krypno,

- nie są stroną umów cywilnoprawnych zawartych z organami Gminy, jednostkami organizacyjnymi Gminy lub gminnymi osobami prawnymi.

 

Kaczyński Stanisław – radny, oświadczył, że małżonek, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo:

- nie są stroną umów cywilnoprawnych zawartych z organami Gminy, jednostkami organizacyjnymi Gminy lub gminnymi osobami prawnymi

- brat Paweł Kaczyński prowadzi działalność gospodarczą w budynku świetlicy wiejskiej Długołęka Paryż od 1990 roku.

 

Puzanowski Stanisław – radny, oświadczył, że małżonek, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo:

- nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie Gminy Krypno,

- nie są stroną umów cywilnoprawnych zawartych z organami Gminy, jednostkami organizacyjnymi Gminy lub gminnymi osobami prawnymi.  

 

Bagan Andrzej – radny, oświadczył, że małżonek, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo:

- nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie Gminy Krypno,

- nie są stroną umów cywilnoprawnych zawartych z organami Gminy, jednostkami organizacyjnymi Gminy lub gminnymi osobami prawnymi.

 

Dubicki Franciszek – radny, oświadczył, że małżonek, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo:

- nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie Gminy Krypno,

- nie są stroną umów cywilnoprawnych zawartych z organami Gminy, jednostkami organizacyjnymi Gminy lub gminnymi osobami prawnymi.

 

Hodun Antoni – radny, oświadczył, że małżonek, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo:

- nie prowadzą działalności gospodarczej na terenie Gminy Krypno,

- nie są stroną umów cywilnoprawnych zawartych z organami Gminy, jednostkami organizacyjnymi Gminy lub gminnymi osobami prawnymi.

 

Metryka strony

Udostępniający: Rada Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2007-08-24

Data modyfikacji: 2007-10-15

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2007-08-24