Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych

 

POZIOMY RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ POZIOMÓW OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI

 

ROK

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

13%

12%

21,3%

32,46%

27,99%

33,47%

36,18%

47,73%

58,43%

33,46%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Brak odpadów budowlanych

Brak odpadów budowlanych

 Brak odpadów budowlanych

0%

0%

100%

100%

100%

100%

Brak odpadów budowlanych

Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

16%

14,6%

8,4%

55,87%

55,55%

18,63%

36,18%

20,95%

0,06%

1,86%

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Katarzyna Karpińska - Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska

Data wytworzenia: 2022-12-12

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-12-12

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-12-12