Uchwały w 2023 r.

Uchwały w 2023 r.

Styczeń 2023 r.

Marzec 2023 r.

Kwiecień 2023 r.

 • Uchwała Nr XLV/286/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy.  (jednolity identyfikator aktu ogłoszonego w dzienniku urzędowym:https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2023/3294/)
 • Uchwała Nr XLV/287/23 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup autobusu.
 • Uchwała Nr XLV/288/23 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krypno w 2023 roku".   (jednolity identyfikator aktu ogłoszonego w dzienniku urzędowym:https://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/legalact/2023/2591/)
 • Uchwała Nr XLV/289/23 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 r. i zatwierdzenia planu pracy Komisji na rok 2023.
 • Uchwała Nr XLV/290/23 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji do spraw budżetu w 2022 r. i zatwierdzenia planu pracy Komisji do spraw budżetu na 2023 r. 
 • Uchwała Nr XLV/291/23 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg Wniosków i Petycji w 2022 r. i zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji na 2023 r.
 • Uchwała Nr XLV/292/23 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty i Spraw Społecznych w 2022 r. i zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na 2023 r. 
 • Uchwała Nr XLV/293/23 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa i Dróg w 2022 r. i zatwierdzenia planu pracy Komisji na 2023 r.   

09 czerwieca 2023 r.

23 czerwca 2023 r.

12 lipca 2023 r.

07 sierpnia 2023 r.

12 września 2023 r.

31 października 2023 r.

28 listopada 2023 r.

 • Uchwała Nr LII/319/23 w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
 • Uchwała Nr LII/320/23 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krypno. 
 • Uchwała Nr LII/321/23 o zmianie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Krypno i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Uchwała Nr LII/322/23 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego. 
 • Uchwała Nr LII/323/23 w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Krypno na lata 2025-2034, w tym trybu konsultacji. 
 • Uchwała Nr LII/324/23 w sprawie Przyjęcia Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 r.   
 • Uchwała Nr LII/325/23 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krypno.  
 • Uchwała Nr LII/326/23 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 
 • Uchwała Nr LII/327/23 w sprawie zamiaru likwidacji samorządowej instytucji kultury - Filii Gminnej Biblioteki Publicznej.  

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Giełda - Referat Organizacyjny

Data wytworzenia: 2023-01-09

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-12-05

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-02-01