Uchwały 2017

Uchwały w 2017r.

 

30 stycznia 2017r.

29 marca 2017r.

12 maja 2017r.

28 czerwca 2017r.

4 sierpnia 2017r.

27 września 2017r.

31 października 2017r.

30 listopada 2017r.

 • Uchwała Nr XXIX/156/2017 - w sprawie zmian w budżecie Gminy. 
 • Uchwała Nr XXIX/157/17 - w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018r.
 • Uchwała Nr XXIX/158/17 - w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy Krypno. 
 • Uchwała Nr XXIX/159/17 - w sprawie ustalenia wysokości diet radnym za udział w sesjach Rady Gminy Krypno oraz w posiedzeniach stałych lub doraźnych Komisji Rady Gminy Krypno. 
 • Uchwała Nr XXIX/160/17  - w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu Przewodniczącemu Rady Gminy Krypno.  
 • Uchwała Nr XXIX/161/2017 - w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/161/2017 Rady Gminy Krypno z dnia 31 października 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Krypno. 

20 grudnia 2017r.

29 grudnia 2017r.

 • Uchwała Nr XXXI/169/2017 - w sprawie zmian w budżecie Gminy.  
 • Uchwała Nr XXXI/170/17 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu na wykonanie przebudowy/rozbudowy odcinka drogi powiatowej na terenie Gminy Krypno.   
 • Uchwała Nr XXXI/171/17 - w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiznego w 2018r. (jednolity identyfikator aktu ogłoszonego w dzienniku urzędowym:http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2018/223/akt.pdf)  
 • Uchwała Nr XXXI/172/2017 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krypno na rok 2018.  
 • Uchwała Nr XXXI/173/17 - w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Monieckiemu w postaci wykonania projektu stałej organizacji ruchu drogowego oraz oznakowania poziomego na drodze powiatowej nr 1385B. 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Giełda

Data wytworzenia: 2017-01-02

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2018-01-10

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2017-02-03