Rok 2005

 • Uchwała Nr XXVI/158/05 Rady Gminy Krypno z dnia 19.08.2005 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.
 • Uchwała Nr XXVIII/167/05 Rady Gminy Krypno z dnia 19.08.2005 r.  w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 • Uchwała Nr XXVIII/168/05 Rady Gminy Krypno z dnia 19.08.2005 r. w sprawie ustalenia dopłat do wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków na terenie Gminy Krypno.
 • Uchwała Nr XXVI/155/05 Rady Gminy Krypno z dnia 19.08.2005 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Krypno.
 • Uchwała Nr XXVII/163/05 Rady Gminy Krypno z dnia 21.09.2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych przedszkoli.
 • Uchwała Nr XXVIII/138/05 Rady Gminy Krypno z dnia 29.03.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
 • Uchwała Nr XXIII/140/05 Rady Gminy Krypno z dnia 29.03.2005 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2005 r.
 • Uchwała Nr XXX/171/05 Rady Gminy Krypno z dnia 09.12.2005 r. w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Krypnie.
 • Uchwała Nr XXX/172/05 Rady Gminy Krypno z dnia 09.12.2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu ustalania i wypłacania dodatków do wynagrodzeń, obliczania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Krypno.
 • Uchwała Nr XXX/173/05 Rady Gminy Krypno z dnia 09.12.2005 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury.
 • Uchwała Nr XXX/174/05 Rady Gminy Krypno z dnia 09.12.2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Krypnie.
 • Uchwała Nr XXX/175/05 Rady Gminy Krypno z dnia 09.12.2005 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr XXX/176/05 Rady Gminy Krypno z dnia 09.12.2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 • Uchwała Nr XXX/177/05 Rady Gminy Krypno z dnia 09.12.2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
 • Uchwała Nr XXX/178/05 Rady Gminy Krypno z dnia 09.12.2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.
 • Uchwała Nr XXX/179/05 Rady Gminy Krypno z dnia 09.12.2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2005 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2005-11-02

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2005-11-02

Data modyfikacji: 2007-09-27

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2005-11-02