Rok 2006

 • Uchwała Nr XXXII/185/06 Rady Gminy Krypno z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006
 • Uchwała Nr XXXII/186/06 Rady Gminy Krypno z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Krypno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi diałalność pożytku publicznego w 2006 r.
 • Uchwała Nr XXXII/187/06 Rady Gminy Krypno z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2006
 • Uchwała Nr XXXIII/188/06 Rady Gminy Krypno z dnia 31 marca 2006 r.w sprawie budżetu Gminy na 2006 r.
 • Uchwała Nr XXXIV/192/06 Rady Gminy Krypno z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy za 2005 rok
 • Uchwała Nr XXXIV/193/06 Rady Gminy Krypno z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwiaerząt na terenie Gminy Krypno oraz rozstrzyganiu o dalszym postępowaniu z nimi
 • Uchwała Nr XXXIV/194/06 Rady Gminy Krypno z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zbycia akcji Spółki Giełda Rolno Towarowa S.A. w Białymstoku
 • Uchwała Nr XXXIV/197/06 Rady Gminy Krypno z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na realizację zadania polegającego na remoncie chodnika we wsi Długołęka Gmina Krypno
 • Obwieszczenie Wójta Gminy Krypno z dnia 19 września 2006 r. o podziale Gminy Krypno na okręgi wyborcze
 • Obwieszczenie Starosty Monieckiego o okręgach wyborczych
 • Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krypnie
 • Uchwała Nr III/12/06 Rady Gminy Krypno z dnia 29 grudnia 2006r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości.
 • Zarządzenie Nr 4/06 Wójta Gminy Krypno z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Krypno

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Wójt Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2006-07-10

Data modyfikacji: 2007-10-08

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2006-07-10