Zarządzenia 2009

 

  • Zarządzenie Nr 108/09 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2008 r. (jednolity identyfikator aktu ogłoszonego w dzienniku urzędowym: http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2009/135/1494 )
  • Zarządzenie Nr 109/09 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego należących do właściwości gminy i wydawania decyzji administracyjnych w tych  sprawach
  • Zarządzenie Nr 110/09 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach funduszu alimentacyjnego należących do właściwości Gminy
  • Zarządzenie Nr 111/09 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczen socjalnych  należących do właściwości Gminy
  • Zarządzenie Nr 113/09 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Krypno
  • Zarządzenie Nr 114/09 w sprawie rozliczania kosztów podróży służbowych na obszarze kraju, pracowników Urzędu Gminy i  kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy
  • Zarządzenie Nr 117/09 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Krypno zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.
  • Zarządzenie Nr 122/09 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  • Zarządzenie Nr 125/09 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania – Regulacja stosunków wodnych w obrębie dróg gminnych

 

Metryka strony

Udostępniający: Alina Trykozko - Sekretarz Gminy

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2009-01-06

Wprowadzający: Anna Markowska

Data wprowadzenia: 2009-01-06

Data modyfikacji: 2009-12-03

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2009-01-06