Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia na folię

 

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Znak sprawy: IN.271.1.5.2022

Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00115195/01

 

Wójt Gminy Krypno działając zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” Zamawiający na sfinansowanie ww. zadania zamierza przeznaczyć: 158.900,00 zł brutto.

 

                                                                                                                                                             Wójt Gminy Krypno

                                                                                     mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: mgr Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-04-19

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-04-19

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-04-19