Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Krypno Kościelne, 12.10.2022 r.

IN.271.1.15.2022

Gmina Krypno

Krypno Kościelne 23B

19-111 Krypno Kościelne

Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035

e-mail: ugkrypno@podlaskie.pl

Strona: www.gminakrypno.pl

BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl

REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn. „Modernizacja drogi gminnej na terenie wsi Ruda”.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.

W terminie wyznaczonym w SWZ tj. do dnia 12.10.2022 r. do godz. 11.00 nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym zachodzi tu przesłanka wskazana w art. 255 pkt 1 ustawy Pzp- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

 

 

 

          Wójt

Marek Stankiewicz

   

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Markowska

Data wytworzenia: 2022-10-12

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-10-12

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-10-12