Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

 

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

 

Znak sprawy: IN.271.1.2022

Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00008830/01

 

Wójt Gminy Krypno działając zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na „Dostawę żwiru i piasku na drogi z terenu Gminy Krypno” Zamawiający na sfinansowanie ww. zadania zamierza przeznaczyć: 199.011,54 zł brutto.

 

                                                                                                                                                                                          z up. WÓJTA

                                                                                                                                                                               mgr Marian Magnuszewski

                                                                                                                                                                                       ZASTĘPCA WÓJTA

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. WÓJTA mgr Marian Magnuszewski - ZASTĘPCA WÓJTA

Data wytworzenia: 2022-01-18

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-01-18

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-01-18