Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamównienia.

Krypno Kościelne, 08.06.2022 r.

IN.271.1.7.2022
Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

 

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia

 

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i zagospodarowanie kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Kościelnym” Zamawiający na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 4.800.000,00 zł brutto.

                                                                                                      Z up. Wójta
                                                                                                      Marian Magnuszewski
                                                                                                     Zastępca Wójta

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2022-06-08

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-06-08

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-06-08