Informacja o unieważnieniu postępowania

Krypno Kościelne, 16.01.2023 r.

IN.271.1.22.2022

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

Informacja o unieważnieniu postępowania

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krypno” Zamawiający informuje, że unieważnił niniejsze postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) - oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że odrzucił ofertę firmy ENERI Damian Sulewski, Boczki-Świdrowo 42, 19-200 Grajewo na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c  w związku z art. 107 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn.zm.) – wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie kompletu wymaganych przedmiotowych środków dowodowych. Zamawiający wezwał firmę ENERI Damian Sulewski pismem z dnia 9 stycznia 2023 r. do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych z terminem na ich złożenie do dnia 12 stycznia 2023 r. Wykonawca przekazał Zamawiającemu w dniu 12 stycznia 2023 r. przedmiotowe środki dowodowe bez obliczeń fotometrycznych dotyczących oświetlenia we wsi Zastocze, które zostały dostarczone Zamawiającemu w dniu 13 stycznia 2023 r a zatem po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, co skutkowało koniecznością odrzucenia oferty wykonawcy.

 

                                                                                                                                                     Wójt

                                                                                                                                                    mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2023-01-16

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-01-16

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-01-16