Informacja o wyniku postępowania

Krypno Kościelne, 21.10.2022 r.

IN.271.1.16.2022

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

            Informacja o wyniku postępowania

Gmina Krypno informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich” w wyniku przeprowadzenia oceny i badania ofert, wybrano ofertę najkorzystniejszą:

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o. o.

ul. Produkcyjna 102

15-680 Białystok

 Punktacja przyznana poszczególnym ofertom przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty w kryterium: Cena

Punkty w kryterium:

Okres gwarancji

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic
i Mostów Sp. z o. o.
ul. Produkcyjna 102
15-680 Białystok

 

60 pkt

 

40 pkt

 

100 pkt

2.

PROBET Firma Drogowa
Joanna Agnieszka Choćko
ul. Szosa Knyszyńska 2
15-694 Białystok – Fasty

 

58,94 pkt

 

40 pkt

 

98,94 pkt

3.

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

 

53,80 pkt

 

40 pkt

 

93,80 pkt

4.

UNIBEP S.A.
Ul. 3 Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski

 

51,26 pkt

 

40 pkt

 

91,26 pkt

 

                                                                                                                                                 Wójt

                                                                                                                                                    mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-10-21

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-10-21

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-10-21