Informacja o wyniku postępowania3 kompleks szk-sp

Krypno Kościelne, 31.08.2022 r.

IN.271.1.11.2022

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

            Informacja o wyniku postępowania

Gmina Krypno informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i zagospodarowanie kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Kościelnym” w wyniku przeprowadzenia oceny    i badania ofert, wybrano ofertę najkorzystniejszą:

WMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Bitwy Białostockiej 8/12

15-103 Białystok

 Punktacja przyznana poszczególnym ofertom przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Punkty w kryterium: Cena

Punkty w kryterium:

Okres gwarancji

Razem

1.

 

 

WMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Bitwy Białostockiej 8/12
15-103 Białystok

 60 pkt

 40 pkt

 100 pkt

2.

 

 

Hydratec Sp. z o.o.
ul. por. Anatola Radziwonika 12
15-166 Białystok

 59,59 pkt

 40 pkt

 99,59 pkt

3.

 

 

FRONTI Krzysztof Chwieduk
ul. Dzikowska 11c
15-694 Fasty

 47,79 pkt

 40 pkt

 87,79 pkt

 

                                                                                                                                           Wójt

                                                                                                                                         mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-08-31

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-08-31

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-08-31