Informacja o zmianie terminu skladania ofert

Krypno Kościelne, 06.05.2022 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.1.6.2022

 

Informacja o zmianie terminu składania ofert

 

Gmina Krypno informuje, że w treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i zagospodarowanie kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Kościelnym” wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. Pkt 19.1. SWZ otrzymuje brzmienie: „19.1.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu w terminie do dnia 12.05.2022 r. do godz. 11:00.”
  2. Pkt 19.2. SWZ otrzymuje brzmienie: „19.2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu  12.05.2022 r., o godzinie 11:30.”
  3. Pkt 20.1. SWZ otrzymuje brzmienie: „20.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do dnia 10.06.2022r.”

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

                                                                                                                                         WÓJT

                                                                                                                                          mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: mgr Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-05-06

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-05-06

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-05-06