Informacja o zmianie treści SWZ z dn. 22.11.2022 r.

Krypno Kościelne, 22.11.2022 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl

BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl

REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.1.20.2022

Informacja o zmianie treści SWZ

Gmina Krypno informuje, że w treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Krypno i jednostek organizacyjnych Gminy Krypno w okresie 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.” wprowadza się następujące zmiany:

  1. w Rozdziale 2 Opis przedmiotu zamówienia pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) dla potrzeb Gminy Krypno oraz jednostek organizacyjnych Gminy Krypno, tj.:
  2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypnie, Krypno Kościelne 48, 19-111 Krypno
  3. Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie, Krypno Wielkie 9, 19-11 Krypno
  4. Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie Kościelnym, Krypno Kościelne 3, 19-111 Krypno

 

Całkowite szacunkowe zużycie energii elektrycznej [kWh] w okresie 01.01.2023 r. – 30.06.2023 r. wynosi 152 047 kWh.

 

  1. w treści: Załącznika nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia, Załącznika nr 3 do SWZ- Formularz cenowy, Załącznika nr 4 do SWZ- Istotne postanowienia umowy. Zaktualizowana treść Załączników została zamieszczona na stronie prowadzonego postępowania- Załączniki do zmian SWZ.

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

 

                                                                                Wójt

                                                                                      mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2022-11-22

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-11-22

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-11-22