Informacja o zmianie treści SWZ z 04.01.2023

Krypno Kościelne, 04.01.2023 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.1.22.2022

 

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

 

Gmina Krypno informuje, że w treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Krypnowprowadza się następujące zmiany:

1.1.  Pkt 6.2. SWZ otrzymuje brzmienie: „6.2. Zdemontowanie 14 szt. nowych lamp znajdujących się w miejscowości Góra oraz przeniesienie i zamontowanie ich w miejscowości Zastocze (włącznie z wymianą oprzewodowania) na drogach gminnych.”

 

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

 

                                                                                                                               Wójt

                                                                                                                             mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2023-01-04

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-01-04

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-01-04