Informacja z otwarcia ofert

 

Krypno Kościelne, dn. 30.09.2022 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl

Znak sprawy: IN.271.1.14.2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krypno”

 

         Gmina Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1710) informuje, iż do dnia 30.09.2022 r. do godz. 11:00 wpłynęła 1 oferta.

Dane z otwarcia ofert:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

Aspekt ekologiczny

1.

MPO Sp. z o.o.

ul. 42 Pułku piechoty 48

15-950 Białystok

390 420,00  

GRUPA III

 

                                                                                      z up. WÓJTA
                                                                                         Marian Magnuszewski
                                                                                       ZASTĘPCA WÓJTA

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2022-09-30

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-09-30

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-09-30