Informacja z otwarcia ofert

 

Krypno Kościelne, dn. 19.04.2022 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl

Znak sprawy: IN.271.1.5.2022

Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00115195/01

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

 

         Gmina Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129) informuje, iż do dnia 19.04.2022 r. do godz. 11:00 wpłynęły 3 oferty.

Dane z otwarcia ofert:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

Termin płatności

1.

BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym I 144, 19-124 Jaświły

Adres do korespondencji: Zabiele 36, 19-124 Jaświły

171 552,60 zł

30 dni

2.

Pośrednictwo Handlowo-Ubezpieczeniowe Barbara Skrodzka

ul. 250-lecia 11
18-420 Jedwabne

158 841,82 zł

30 dni

3.

P.H.U. „REKO” Jakub Ciupiński
ul. Jana Pawła II 104
42-300 Myszków

137 242,08 zł

30 dni

 

                                                                                                                               Wójt Gminy Krypno

                                                                                                                               mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: mgr Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-04-19

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-04-19

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-04-19