Informacja z otwarcia ofert

Krypno, 20.04.2022 r.

IN.271.1.4.2022

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego pn.: „Rozbudowa, przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły na Gminne Centrum Kultury w miejscowości Ruda, gm. Krypno” na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje poniżej listę wykonawców, których oferty zostały otwarte:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto oferty

1.

AKCESS Starosta i Wspólnicy Sp. j.
Ul. Radzymińska 14
15-863 Białystok

 

3 865 761,44 zł

2.

KONS Sp. z o.o.
ul. Prowiantowa 15/47
15-707 Białystok

 

4 741 456,69 zł

3.

PB Pożarski Budownictwo Spółka z o.o. Sp.k.
ul. Sienkiewicza 22 lok. 5/3
15-092 Białystok

 

3 514 695,97 zł

 

                                                                                                                         WÓJT

                                                                                                                        mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: mgr Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-04-20

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-04-20

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-04-20