Informacja z otwarcia ofert

Krypno Kościelne, 23.08.2022 r.

IN.271.1.11.2022

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

Informacja z otwarcia ofert

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i zagospodarowanie kompleksu szkolno-sportowego w Krypnie Kościelnym” na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) Zamawiający przekazuje poniżej listę wykonawców, których oferty zostały otwarte:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena brutto oferty

1.

FRONTI Krzysztof Chwieduk
ul. Dzikowska 11c
15-694 Fasty

 

5 971 950 zł

2.

WMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Bitwy Białostockiej 8/12
15-103 Białystok

 

4 756 986,93 zł

3.

Hydratec Sp. z o.o.
ul. por. Anatola Radziwonika 12
15-166 Białystok

 

4 790 000  zł

 

                                                                                                                                                             Wójt

                                                                                                                                                              mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-08-23

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-08-23

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-08-23