Informacja z otwarcia ofert olej

 

Krypno Kościelne, dn. 01.12.2022 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl

Znak sprawy: IN.271.1.21.2022

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na „Dostawę oleju opałowego dla Gminy Krypno”

 

         Gmina Krypno działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129) informuje, iż do dnia 01.12.2022 r. do godz. 11:00 wpłynęła jedna oferta.

Dane z otwarcia ofert:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

1.

P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk

Al. Legionów 147F

18-400 Łomża

412 296,22 zł

 

                                                                                                                                                       Wójt

                                                                                                                                                      mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-12-01

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-12-01

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-12-01