Informacja z otwarcia ofert

Krypno Kościelne, dn. 04.03.2022 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl


Znak sprawy: IN.271.1.2.2022

Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00059931/01

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn. „Modernizacja układu zasilania sieci wodociągowej na SUW Długołęka”

 

         Gmina Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129) informuje, iż do dnia 04.03.2022 r. do godz. 11:00 wpłynęły 2 oferty.

Dane z otwarcia ofert:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

Okres gwarancji

1.

HYDROTECHNIKA Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 80/82 lok. 700
00-844 Warszawa

115.312,50 zł

36 miesięcy

2.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „KERAM” Marek Cwalina
ul. Sadowa 40
19-200 Grajewo

149.445,00 zł

60 miesięcy

 

                                                                                                                                       z up. WÓJTA

                                                                                                                                      Marian Magnuszewski

                                                                                                                                       ZASTĘPCA WÓJTA

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2022-03-04

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-03-04

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-03-04