Informacja z otwarcia ofert

Krypno Kościelne, dn. 14.07.2022 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl

Znak sprawy: IN.271.1.9.2022

Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00240567/01

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na „Dostawę żwiru i piasku na drogi z terenu Gminy Krypno”

 

         Gmina Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129) informuje, iż do dnia 14.07.2022 r. do godz. 11:00 wpłynęły 2 oferty.

Dane z otwarcia ofert:

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena zł brutto

1.

Usługi Transportowe Andrzej Żukowski
Krypno Wielkie 54
19-111 Krypno Kościelne   

102 264,00 zł

2.

Konsorcjum firm:
a)  PIKAR Dariusz Pruszyński
Pruszynka Stara 18
17-120 Brańsk
Lider konsorcjum

b)  PRUSZYNKA Piotr Pruszyński
Ul. Jarzębinowa 2A/ 1
15-793 Białystok
Członek konsorcjum

 

160 245,00 zł

 

 

 

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                                                                                      mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-07-14

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-07-14

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-07-14