Wyjaśnienia treści SWZ

Krypno Kościelne, dn. 01.03.2022 r.

 Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169033
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.1.2.2022

2022/BZP 00059931/01

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą „Modernizacja układu zasilania sieci wodociągowej na SUW Długołęka.”

 

            Na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane zapytanie do Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1: Na str. 4 opisu technicznego projektu jest zapis : silniki pomp zintegrowane są z przetwornicami częstotliwości (falownikami).

Zapis ten sugeruje konieczność zastosowania pomp pionowych które są wyposażone w silników na którym bezpośrednio jest zabudowany falownik np. pompa Grundfos CRE .

W związku z powyższym mam pytanie :

  1. Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie pomp pionowych wyposażonych w konwencjonalny silniki które będą współpracowały z falownikami zabudowanymi w szafie ?

Proszę o odpowiedź w możliwe szybkim terminie.

Zwracam się również do Państwa o przełożenie terminu składania ofert o czas niezbędny na przygotowanie przez Państwa odpowiedzi + 4 dni robocze .

 

Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza rozwiązań alternatywnych do zaprojektowanych.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert.

 

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.  

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-03-01

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-03-01

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-03-01