Wyjaśnienia treści SWZ z 29.12.2022

Krypno Kościelne, 29.12.2022 r.

IN.271.1.22.2022

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Krypno informuje, że do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krypno” wpłynęły poniższe zapytania:

 

Pytanie nr 1

Wykonawca W obliczeniach dla miejscowości Długołęka wymaga obliczeń dla dwóch odcinków. Jednocześnie udostępnia obliczeń referencyjne jedynie dla odcinka 1, Wykonawca prosi o udostępnienie obliczeń referencyjnych dla odcinka z klasą dla dróg gminnych.

Odpowiedź 1

Projektant reprezentujący Wykonawcę powinien we własnym zakresie wykonać obliczenia oświetleniowe dla wszystkich odcinków dróg (niezależnie od obliczeń referencyjnych).

Pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że dla miejscowości Bajki Zalesie przewidziane są o 3 mniej oprawy. Wykonawca prosi o wskazanie którego typu opraw będzie mniej i o ile.

Odpowiedź 2

W miejscowości Bajki Zalesie przewidziano o 3 oprawy mniej, które są oznaczone na schemacie sytuacyjnym jako NW-A – 1 szt. i NW-B- 2 szt.

Pytanie nr 3

Zamawiający informuje, że dla miejscowości Zastocze przewidziana jest o 1 oprawa mniej. Wykonawca prosi o wskazanie którego typu opraw będzie mniej.

Odpowiedź 3

W miejscowości Zastocze przewidziano o 1 oprawę mniej, która jest oznaczona na schemacie sytuacyjnym jako NW-B.

Pytanie nr 4

Zamawiający informuje, że dla miejscowości Ruda przewidziane jest o 46 opraw mniej. Wykonawca wskazuje, że pierwotnie było przewidziane do wymiany jedynie 42 oprawy. Wykonawca prosi o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, że w Załączniku Nr 8 do SWZ- Odstąpienie od zakresu projektowego błędnie wpisano ilość opraw w miejscowości Ruda. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia jest ich 42 szt.   

Pytanie nr 5

Zamawiający wskazuje, że każda oprawa jest identyfikowana przez unikatowy kod QR pozwalający określić moc/ rozsył/ nastawy redukcji.

Czy Zamawiający dopuści inne równoważne rozwiązanie pozwalające określić moc/ rozsył/ nastawy redukcji oprawy?

Odpowiedź 5

Zamawiający nie dopuszcza innego rozwiązania.

 

 

                                                                                                                           z up. WÓJTA

                                                                                                                           Marian Magnuszewski

                                                                                                                           ZASTĘPCA WÓJTA

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2022-12-29

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-12-29

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-12-29