Wyjaśnienie treśći Specyfikacji Warunków Zamówienia

 

Krypno Kościelne, 23.06.2022r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169033
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.1.8.2022

2022/BZP 00213859/01

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” oraz konkursu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR ”.

Część II- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”.

 

Pytanie 1. Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego,  nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

Odpowiedź 1. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, który nigdy wcześniej nie był używany oraz aktywowany na innym urządzeniu.

Pytanie 2. Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

Odpowiedź 2. Tak, Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera.

Pytanie 3. Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowną w zależności od dostarczanej wersji?

Odpowiedź 3. Tak, Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosowanymi, oryginalnymi atrybutami legalności stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodnienia oryginalności.

Pytanie 4. Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?"

Odpowiedź 4. Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności.

Pytanie 5. W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 11 Pro Education dostarczany w ramach programu STF („Shape The Future”), który jest optymalny kosztowo? Firma Microsoft udostępniła dokument uprawniający tzw. „LOE” dla Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (15568B), w którym informuje, że przyznany został wyjątek na wykorzystanie przez Gminy w ramach programu społecznego urządzeń, które umożliwią uczniom zdalne uczenie oraz użytek osobisty. Ponadto firma Microsoft udostępnia adres email na który można kierować zapytanie w sprawie możliwości wykorzystania licencji edukacyjnych w projekcie "Granty PPGR": edukacja@microsoft.com.

Odpowiedź 5. Zamawiający zaakceptuje ww. system operacyjny, tylko w przypadku gwarantowanej licencji wieczystej tj. pozwalającej na użytkowanie oprogramowania bez ograniczeń czasowych. Zamawiający nie zaakceptuje w zamawianych komputerach systemu operacyjnego na zasadach abonamentu czy subskrypcji okresowej.

 

                                                                                                     Z up. Wójta
                                                                                                       Marian Magnuszewski
                                                                                                         Zastępca Wójta

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2022-06-23

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-06-23

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-06-23