Wyjaśnienie treści SWZ

Krypno Kościelne, 28.07.2022r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169033
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.1.10.2022

2022/BZP 00265863/01

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich”

Pytanie 1. W załączonym przedmiarze pn. ,, Odcinek KRYPNO KOŚCIELNE – ZASTOCZE w km 0-014,5 ÷ 2+962’’ w poz. 6.3 podano: ,,Umocnienie pobocza i skarp i dna rowów brukowcem o grubości 16-18 cm, ułożonym na ławie z betonu C8/10 o grubości 8 cm, z zastosowaniem geowłókniny 200g/m2, spoiny wypełnione  zaprawą cementową’’, prosimy o potwierdzenie, że w/w obejmuję obrukowanie wlotów i wylotów przepustów pod drogą?  

Odpowiedź 1.  Tak.

Pytanie 2. Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy należy doliczać zabezpieczenie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami przez obrukowanie?

Odpowiedź 2. Tak

 

                                                                                         Wójt

                                                                                             mgr Marek Stankiewicz

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-07-28

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-07-28

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-07-28