Wyjaśnienie treści SWZ

Krypno Kościelne, 28.07.2022r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169033
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.1.10.2022

2022/BZP 00265863/01

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich”

Pytanie 1. W związku z tym, że Zamawiający przewiduje wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego, którego trwałość przyjmuje się maksymalnie 12 miesięcy, czy w przypadku udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na poziomie 60 miesięcy, Wykonawca w wycenie ma uwzględnić odnowę tego oznakowania co roku do końca upływu okresu gwarancji?

Odpowiedź 1.  Nie. Gwarancja wykonania prac nie obejmuje oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

Pytanie 2. Jaki jest okres pielęgnacji humusowania i co obejmuje pielęgnacja humusowania?

Odpowiedź 2. Okres pielęgnacji obejmuje cały okres gwarancji i dotyczy wyłącznie uszkodzeń warstwy nawiezionej zieleni.

 

Pytanie 3. W związku z brakiem rysunków technicznych dot. przepustów, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o uzupełnienie dokumentacji projektowej.

 

Odpowiedź 3. Zamawiający informuje, że nie posiada rysunków technicznych. Prace dotyczą jednak wyłącznie wymiany istniejących przepustów zgodnie z polskimi normami.

 

Pytanie 4. W specyfikacji warunków zamówienia SWZ w poz. 6 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA podano: ,,Przedmiot zamówienia obejmuje […] wymianę na tym odcinku istniejącego oświetlenia ulicznego na lampy typu LED o mocy od 35 do 40 W (58 sztuk).’’, w załączonych przedmiarach nie ma takich pozycji. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać wymianę oświetlenia ulicznego i prosimy o udostępnienie SST dot. w/w robót.

 

Odpowiedź 4. Zamawiający potwierdza, iż należy wymienić w ciągu drogi powiatowej od Krypna Kościelnego do końca zabudowanej wsi Peńskie lampy uliczne stare sodowe na lampy ledowe nowe w ilości 58 sztuk o mocy w zakresie od 35 do 40 W z wykorzystaniem istniejących przewodów elektrycznych i wysięgnika. Bardziej szczegółowych specyfikacji nie posiadamy.

 

                                                                                     Wójt

                                                                                         mgr Marek Stankiewicz

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-07-28

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-07-28

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-07-28