Wyjaśnienie treści SWZ z 05.01.2023

Krypno Kościelne, 05.01.2023 r.

IN.271.1.22.2022

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Krypno informuje, że do treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Krypno” wpłynęły poniższe zapytania:

Pytanie nr 1

W związku z odpowiedzą Zamawiającego na pytanie nr 1 z dnia 29.12.2022, Wykonawca do wykonania obliczeń we własnym zakresie potrzebuje danych wsadowych, których Zamawiający nie udostępnia. Aby oferty złożone Zamawiającemu były porównywalne obliczenia powinny zostać wykonane na identycznych warunkach. Zatem Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienia danych wsadowych do wykonania obliczeń fotometrycznych, których domaga się Zamawiający.

Odpowiedź nr 1

Wykonawca powinien sam dokonać inwentaryzacji w terenie i w ten sposób określić warunki brzegowe. Wymagania dotyczące parametrów drogi zostały określone w Opisie Przedmiotu Inwestycji.

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego na pytanie nr 4 z dnia 29.12.2022, Wykonawca powinien przyjąć do wyceny pierwotnie wskazane przez Zamawiającego 42 oprawy w miejscowości Ruda, czy Wykonawca powinien przyjąć, że ilość opraw nie podlegających modernizacji wskazanych w załączniku nr 8 do SWZ została błędnie określona i prawidłowa ilość w tym dokumencie to 42 oprawy, w związku z powyższym w miejscowości Ruda znajduję się 0 opraw do modernizacji?

Odpowiedź nr 2

W miejscowości Ruda nie będą wymieniane oprawy i ilości wskazanej w Opisie Przedmiotu Inwestycji (42 szt.) nie należy przyjmować do wyceny.
 

                                                                                                                            z up. WÓJTA

                                                                                                                            Marian Magnuszewski

                                                                                                                            ZASTĘPCA WÓJTA

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2023-01-05

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2023-01-05

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2023-01-05