Wyjaśnienie treści SWZ

Krypno Kościelne, 28.07.2022r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169033
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

IN.271.1.10.2022

2022/BZP 00265863/01

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania przetargowego na zadanie pod nazwą „Modernizacja drogi powiatowej z Krypna Kościelnego do Peńskich”

Pytanie 1. Jeżeli Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji rysunkowej (w tym rysunków przekrojów) dotyczących przepustów HDPE oraz przepustów stalowych, zwracamy się z prośbą o ich umieszczenie na stronie postępowania przetargowego.

Odpowiedź 1.  Zamawiający informuje, że nie jest w posiadaniu dokumentacji rysunkowej (w tym rysunków przekrojów) dotyczącej przepustów HDPE oraz przepustów stalowych.

Pytanie 2. Jeżeli Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji Szczegółowej Specyfikacji Technicznej na w/w zadanie, prosimy o jej umieszczenie na stronie przetargu.

Odpowiedź 2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna w załączeniu.

 

 

                                                                              Wójt

                                                                               mgr Marek Stankiewicz

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-07-28

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-07-28

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-07-28