Zawiadomienie o wyborze i odrzuceniu oferty

Krypno Kościelne, dn. 25.01.2022 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 5461338716

Znak sprawy: IN.271.1.2022

Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00008830/01

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ORAZ ODRZUCENIU OFERTY

 

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na „Dostawę żwiru i piasku na drogi z terenu Gminy Krypno”.

 

Gmina Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, działając na podstawie art. 253 ust. 1 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zawiadamia o:

1) dokonaniu wyboru oferty złożonej przez firmę Usługi Transportowe Andrzej Żukowski, Krypno Wielkie 54, 19-111 Krypno Kościelne obejmującej dostawę oleju opałowego dla Gminy Krypno.

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert Wykonawcy uzyskali następującą punktację:

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa o wadze 100 pkt

Łączna liczba punktów

Usługi Transportowe Andrzej Żukowski
Krypno Wielkie 54
19-111 Krypno Kościelne  

100

100 pkt

Komdrog Sp. z o.o.
Borsukówka 51
16-002 Dobrzyniewo Duże

0

oferta odrzucona

0

oferta odrzucona

Konsorcjum firm:

a)PIKAR Dariusz Pruszyński
Pruszynka Stara 18N
17-120 Brańsk
Adres do korespondencji: Ul. Jarzębinowa 2A lok 1, 15-793 Białystok
Lider konsorcjum

b)PRUSZYNKA GASTRONOMIA Piotr Pruszyński
Ul. Jarzębinowa 2A lok 1
15-793 Białystok
Członek konsorcjum

84,82

84,82 pkt

                                                                                                                                       z up. WÓJTA

                                                                                                                                         mgr Marian Magnuszewski

                                                                                                                                      ZASTĘPCA WÓJTA

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta mgr Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2022-01-25

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-01-25

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-01-25