Zawiadomienie o wyborze oferty

Krypno Kościelne, dn. 02.08.2022 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 5461338716

Znak sprawy: IN.271.1.9.2022

Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00240567/01

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na „Dostawę żwiru i piasku na drogi z terenu Gminy Krypno”.

 

Gmina Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, działając na podstawie art. 253 ust. 1 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zawiadamia o:

1) dokonaniu wyboru oferty złożonej przez firmę Usługi Transportowe Andrzej Żukowski, Krypno Wielkie 54, 19-111 Krypno Kościelne obejmującej dostawę żwiru i piasku na drogi z terenu Gminy Krypno.

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert Wykonawcy uzyskali następującą punktację:

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa o wadze 100 pkt

Łączna liczba punktów

Usługi Transportowe Andrzej Żukowski

Krypno Wielkie 54

19-111 Krypno Kościelne  

100

100 pkt

Konsorcjum firm:

a) PIKAR Dariusz Pruszyński

Pruszynka Stara 18

17-120 Brańsk

Lider konsorcjum

b)  PRUSZYNKA Piotr Pruszyński

Ul. Jarzębinowa 2A/ 1

15-793 Białystok

Członek konsorcjum

63,82

63,82 pkt

                                           Wójt

                                                  mgr Marek Stankiewicz

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy

Data wytworzenia: 2022-08-02

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-08-02

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-08-02