Zawiadomienie o wyborze oferty

cyfrowa_polska.jpg

Krypno Kościelne, 21.11.2022 r.

IN.271.1.19.2022

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel.  85/7169069, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415  NIP: 546 13 38 716

 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu postępowania

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn. „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych w ramach „Cyfrowa Gmina” oraz laptopów w ramach konkursu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”

 

1. Zamawiający działając na podstawie art.260 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych zawiadamia o unieważnieniu postępowania w zakresie Części I- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, drukarek kodów kreskowych oraz urządzeń sieciowych w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Pzp.

W terminie wyznaczonym w SWZ tj. do dnia 7 listopada 2022 r. do godz. 11.00 nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym zachodzi tu przesłanka wskazana w art. 255 pkt 1 ustawy Pzp- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

 2. Zamawiający działając na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zawiadamia o dokonaniu wyboru oferty złożonej przez iCOD Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko- Biała, jako najkorzystniejszej oferty w zakresie Części II- Uzupełniający zakup i dostawa laptopów w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”

 

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert w zakresie II części zamówienia Wykonawcy uzyskali następującą punktację:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ofertowa

waga 60 %

Długość gwarancji o wadze 40 %

Łączna liczba punktów

1.

iCOD.pl Sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 51
43-300 Bielsko- Biała

60

40

100

2.

SUNTAR Sp. z o.o.
ul. Boya Żeleńskiego 5b
33-100 Tarnów

53,32

40

93,32

7.

CEZAR Cezary Machino i Piotr Gębka Sp z o.o.
ul. Wolności 8 lok. 4
26-600 Radom

45,71

40

85,71

 

 

                                                                                                                                      WÓJT

                                                                                                                                    mgr Marek Stankiewicz

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-11-21

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-11-21

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-11-21