Zawiadomienie o wyborze oferty

Krypno Kościelne, dn. 15.03.2022 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 5461338716

 

Znak sprawy: IN.271.1.3.2022

Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00063269/01

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na „Zakup i dostawę ciągnika rolniczego Gminy Krypno”.

 

Gmina Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, działając na podstawie art. 253 ust. 1 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zawiadamia o:

1) dokonaniu wyboru oferty złożonej przez firmę ROLTOP Sp. z o.o., Cedry Małe, Wiślana 4, 83-020 Cedry Wielkie.

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert Wykonawcy uzyskali następującą punktację:

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa o wadze 60 pkt

Okres gwarancji o wadze 40 pkt

Łączna liczba punktów

ROLTOP Sp. z o.o.
Cedry Małe, Wiślana 4
83-020 Cedry Wielkie
Oddział: Lipowa 6, 19-404 Wieliczki

60 pkt

40 pkt

100 pkt

FRICKE Maszyny Rolnicze Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 6
11-700 Mrągowo

Adres do korespondencji: Centrum Maszyn Komunalnych FRICKE, Porosły-Kolonia 1 C, 16-070 Choroszcz

48,05 pkt

40 pkt

88,05 pkt

4SEASONSTECH Sp. z o.o.
Nowe Zduny 82 A
99-440 Zduny

46,88 pkt

40 pkt

86,88 pkt

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „AGRO-ROLNIK” Sp. z o.o.
ul. Kościelna 10
18-411 Śniadowo

59,19 pkt

30 pkt

89,19 pkt

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-03-15

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-03-15

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-03-15