Zawiadomienie o wyborze oferty

Krypno Kościelne, dn. 24.10.2022 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
Strona: www.gminakrypno.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl

 

Znak sprawy: IN.271.1.14.2022

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

 

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krypno”.

 

Gmina Krypno, działając na podstawie art. 253 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), zawiadamia o:

1) dokonaniu wyboru oferty złożonej przez MPO Sp. z o.o., ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok.

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert Wykonawca uzyskał następującą punktację:

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

Łączna liczba punktów

Cena ofertowa o wadze 60%

Aspekt ekologiczny 40%

MPO Sp. z o.o.
ul. 42 Pułku Piechoty 48
15-950 Białystok

60

40

100

 

 

                                                                                                                                           Wójt

                                                                                                                                            mgr Marek Stankiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-10-24

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-10-24

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-10-24