Zawiadomienie o wyborze oferty

Krypno Kościelne, dn. 06.12.2022 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
BIP: http://bip.ug.krypno.wrotapodlasia.pl
REGON: 050659415      NIP: 5461338716

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Znak sprawy: IN.271.1.21.2021

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na „Dostawę oleju opałowego dla Gminy Krypno”.

 

Gmina Krypno działając na podstawie art. 253 ust. 1 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zawiadamia o:

1) dokonaniu wyboru oferty złożonej przez P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk, Al. Legionów 147 F, 18-400 Łomża obejmującej dostawę oleju opałowego dla Gminy Krypno.

W wyniku przeprowadzonej oceny oferty Wykonawca uzyskał następującą punktację:

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa o wadze 100 pkt

Łączna liczba punktów

P.T.H.U. PRYMA 1 Hanna Gosk

Al. Legionów 147F

18-400 Łomża

100

100

 

                                                                                                                                              z up. WÓJTA

                                                                                                                                               Marian Magnuszewski

                                                                                                                                             ZASTĘPCA WÓJTA

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: z up. Wójta Marian Magnuszewski - Zastępca Wójta

Data wytworzenia: 2022-12-06

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-12-06

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-12-06