Zawiadomienie o wyborze oferty oraz odrzuceniu oferty

Krypno Kościelne, dn. 17.03.2022 r.

Gmina Krypno
Krypno Kościelne 23B
19-111 Krypno Kościelne
Tel. 85/7169033, fax. 85/7169035
e-mail:
ugkrypno@podlaskie.pl
REGON: 050659415      NIP: 5461338716

 

Znak sprawy: IN.271.1.2.2022

Nr ogłoszenia: 2022/BZP 00059931/01

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ORAZ ODRZUCENIU OFERTY

 

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn. „Modernizacja układu zasilania sieci wodociągowej na SUW Długołęka”.

 

Gmina Krypno, Krypno Kościelne 23B, 19-111 Krypno Kościelne, działając na podstawie art. 253 ust. 1 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zawiadamia o:

1) dokonaniu wyboru oferty złożonej przez firmę Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „KERAM” Marek Cwalina, ul. Sadowa 40, 19-200 Grajewo.

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert Wykonawcy uzyskali następującą punktację:

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa o wadze 60 pkt

Okres gwarancji o wadze 40 pkt

Łączna liczba punktów

HYDROTECHNIKA Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 80/82 lik. 700
00-844 Warszawa

0

oferta odrzucona

0

oferta odrzucona

0

oferta odrzucona

Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne „KERAM” Marek Cwalina
Ul. Sadowa 40
19-200 Grajewo

60,00 pkt

40,00 pkt

100,00 pkt

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Krypno

Wytwarzający/odpowiadający: Marek Stankiewicz - Wójt Gminy Krypno

Data wytworzenia: 2022-03-17

Wprowadzający: Anna Markowska

Data modyfikacji: 2022-03-17

Opublikował: Anna Markowska

Data publikacji: 2022-03-17